Akty prawne


Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1030 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121),
3. Ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013r. poz. 255 ze zmianami)
4. Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i ozmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 150)
5. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)

Zasady działania Towarzystwa zapisane zostały w akcie założycielskim spółki sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu w dniu 14.09.1998 r. z późniejszymi zmianami.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Jarosław Wróblewski
Data wytworzenia 2021-07-19
Opublikował w BIP Marta Sternal
Data opublikowania 2021-07-19 16:01:39
Ostatnio zaktualizował Jarosław Wróblewski
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-19 16:28:08
Liczba wyświetleń 670
Historia zmian ZOBACZ