Przedmiot działalności


Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwo może również:

1) nabywać budynki mieszkalne,

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa,

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

 

Przedmiot przeważającej działalności:

68.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności:

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

43.31.Z - Tynkowanie

43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z - Malowanie

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

41.20.Z - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związnych z wznoszeniem budynków

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Jarosław Wróblewski
Data wytworzenia 2021-07-19
Opublikował w BIP Marta Sternal
Data opublikowania 2021-07-19 16:03:53
Ostatnio zaktualizował Jarosław Wróblewski
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-19 16:28:24
Liczba wyświetleń 649
Historia zmian ZOBACZ