Informacje dla przyszłych najemców


 1. Wniosek o przydział mieszkania w zasobach mieszkaniowych CzTBS można pobrać w biurze CzTBS na os. Leśnym 24c w Koziegłowach, bądź ze strony www.cztbs.pl w dziale „Przepisy i Druki”.
 2. Wniosek można dostarczyć do siedziby CzTBS osobiście, drogą pocztową bądź przez osoby trzecie.
 3. Zarówno wnioskodawca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Koziegłowach.
 4. Należy spełniać warunek dotyczący wysokości dochodów miesięcznych brutto osiąganych przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.
 5. Powołana komisja rozpatruje wnioski według daty ich wpływu do siedziby CzTBS. Oznacza to, że im wcześniej złożony został wniosek, tym większe są szanse na otrzymanie mieszkania.
 6. Wnioski rozpatrywane są po rozpoczęciu budowy mieszkań. Obecnie nie planujemy budowy kolejnych budynków. Decyzje dotyczące kolejnych inwestycji podejmowane są w oparciu o aktualne warunki na rynku nieruchomości i usług budowlanych, dostępność terenów pod inwestycje oraz możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji.
 7. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski.
 8. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, których ilość nie przekracza ilości mieszkań tworzą listę podstawową.
 9. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które nie znalazły się na liście podstawowej tworzą listę rezerwową.
 10. Do wnioskodawców z listy podstawowej wysyłane jest pismo z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie podpisania umowy partycypacyjnej.
 11. Wnioskodawca we wniosku określa wielkość mieszkania, którym jest zainteresowany.
 12. W związku z tym, że wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu nie zawsze wystarcza mieszkań o wskazanym przez wnioskodawcę metrażu. Wówczas komisja proponuje mieszkanie o zbliżonym metrażu. Wyboru piętra najemcy dokonują również wg kolejności wpływu wniosków.
 13. Najemca może być jednocześnie partycypantem.
 14. Czerwonacki TBS posiada w swoich zasobach mieszkania 1-pokojowe: 34-40 m², mieszkania 2-pokojowe: 47-58 m², mieszkania 3-pokojowe: 60-72 m².
 15. W przypadku mieszkań oddanych do użytku w 2007 i 2008 roku partycypacja wynosiła 1.300 zł za m².
 16. Pierwszą połowę partycypacji należy wpłacić w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy partycypacyjnej, a druga połowa musi wpłynąć na konto CzTBS w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia w/w terminów.
 17. Kaucja stanowi równowartość 12-miesięcznego czynszu. Oblicza się ją następująco: 12 x metraż mieszkania x czynsz za m² obowiązujący w dniu podpisania umowy najmu. Kaucja jest wpłacana na około miesiąc przed odbiorem kluczy do mieszkania. Nie wpłacenie kaucji w terminie uniemożliwia przekazanie mieszkania najemcy.
 18. Obecnie czynsz wynosi 11,20 zł za m² mieszkania. Oprócz tego mieszkańcy płacą za ciepłą i zimną wodę oraz ogrzewanie według wskazań liczników, a także za wywóz śmieci. Dodatkowo najemcy zawierają indywidualne umowy i ponoszą koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, korzystania z telewizji kablowej, internetu, telefonii stacjonarnej.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Jarosław Wróblewski
Data wytworzenia 2021-07-19
Opublikował w BIP Marta Sternal
Data opublikowania 2021-07-19 16:05:21
Ostatnio zaktualizował Jarosław Wróblewski
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-19 16:28:32
Liczba wyświetleń 625
Historia zmian ZOBACZ